Welkom op vind.click

- binnen de woordenlijsten staan klikbare zoektermen, waarmee je binnen google.nl zoekt.

- de thematische lijst begint met klikbare lijsttitels, waarmee je op de betreffende lijst komt.
- voor de thematische woordenlijst is gebruik gemaakt van het MRTE-indelingsmodel.
- het MRTE-indelingsmodel is een experimenteel amateuristisch indelingsmodel voor begrippen, 
 een probeersel.
- toelichting bij het MRTE-indelingsmodel staat op https://www.wawawawa.net/toelichting_2.htm

- het laden van een webpagina duurt betrekkelijk lang, met name de thematische lijst.
- binnen een webpagina kun je daarentegen betrekkelijk snel googelen met veel klikbare zoektermen.Waarom zou je willen zoeken naar een indelingsmodel voor begrippen?

  Een aantal belangrijke en basale begrippen lijken niet of moeilijk te omschrijven en/of met 
  elkaar in verband te brengen.

  Voorbeelden van basale begrippen:

  - (conceptueel) model van de werkelijkheid
  - God/god/goden
  - archetypen
  - bewustzijn
  - circumcessio/co-inherentie/drie-eenheid/drievoudigheid/drievuldigheid/godentriade/perichoresis/triniteit
  - communicatie
  - definitie
  - ding/gebeurtenis
  - eigenschap/kenmerk
  - empirische cirkel/empirische cyclus/empirische kringloop
  - energie
  - goed en kwaad/slecht (moraal)
  - hoe wij/dieren zouden kunnen denken
  - informatie
  - leven
  - materie
  - ruimte
  - tijd

  Een te sterke wens om basale begrippen exacter te omschrijven en/of met elkaar in verband te brengen, kan 
    ook leiden tot wat je zou kunnen noemen:

     - absurditeiten
     - apekool
     - begripsverwarringen
     - denkfouten
     - drogbeelden
     - dwalingen
     - escapisme
     - fixaties
     - gedachtekronkels/hersenkronkels/hersenspinsels
     - kromme redeneringen
     - lariekoek
     - misduidingen
     - misvattingen
     - ongerijmdheden
     - onnauwkeurigheden
     - perseveratie
     - qui pro quo 
     - schijnwijsbegeerte/schijnwijsheid
     - verkeerde inzichten/verkeerde voorstellingen van zaken
     - waanvoorstellingen
     - wishful thinking
     - zwererij/zweverigheden

  Naast inlezing kan het wellicht ook zinvol zijn om fantasie en inbeeldingsvermogen los te laten op 
   basale begrippen en deze gedachten schriftelijk te ordenen, een probeersel, met als doel deze
   gedachten te herlezen en te herordenen en/of aansluiting te vinden bij soortgelijke gedachten en/of
   indelingsmodellen voor basale begrippen.

   De toelichting bij het indelingsmodel voor basale begrippen staat onder meer in:

   - https://www.wawawawa.net/toelichting_2.htm 
   - https://www.wawawawa.net/kenmerken_van_informatie.html
   - https://informatie.link/informatie.html


de MRTE-redactie
info@mrte.info